Mini Review: Huling Labyrinth - Ang pinakakahanga-hangang karanasan ng PSVR

Paminsan-minsan, darating ang isang video game na tila sumasalungat sa lahat ng naisip na lohika at sentido komun. pwede yan