Golem - Hindi sapat ang mundo para i-save ang titulong PSVR na ito mula sa sarili nito

Naranasan mo na ba ang isa sa mga larong iyon na talagang inaabangan mo, ngunit kapag lumabas na ang laro, hindi mo lang ito magugustuhan,