Mini-Review: Jay at Silent Bob: Mall Brawl (PS4) - Mallrats brawler na may siyam na NES chapters Nootch

Maaari bang maging masyadong retro ang isang modernong retro na laro para sa sarili nitong kabutihan? Iyan ang tanong namin sa aming sarili nang suriin namin ang Jay at Silent Bob: Mall Brawl ng Interabang