Ang PlayStation Store ay tumama sa bagong mababang bilang ang PSN avatar ay nagbebenta ng $99

Ano ba yan? Ang dati nang nakakabaliw na mundo ng mga avatar ng PlayStation Network ay naging mas mahusay sa isang bagong avatar na nagkakahalaga ng $99.99