Mga Ninuno: Human Odyssey – Napakaraming unggoy sa ambisyosong survival sim na ito

Ancestors: The Humankind Odyssey ay itinakda 10 milyong taon bago ang bukang-liwayway ng sangkatauhan at tungkol sa mga unggoy ng proto-human evolution, kasama ang